Your address will show here +12 34 56 78
Artykuł

Przede wszystkim powinieneś przejść przez cały proces zakupowy w swoim sklepie, tak jakbyś był jego klientem. Pozwoli Ci to na sprawdzenie, czy treści prezentowanie na stronie sklepu są dostosowane do ustawy o prawach konsumenta. Ponadto powinieneś sprawdzić czy treści na stronie respektują RODO, ustawy obejmujące prawo reklamy, w szczególności ustawy z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, a także ustawy szczególne odnoszące się do sprzedaży poszczególnych produktów.

0

Artykuł

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Będą obowiązywały poszczególnych przedsiębiorców w terminach zależnych od liczby zatrudnianych pracowników. Oznacza to, że do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustawa będzie się stosować od dnia 1 lipca 2019 r.

0