Your address will show here +12 34 56 78

NASZE SPECJALIZACJE

Startup
Pomożemy Ci tworząc zaplecze prawne, które zapewni rozwój Twoich przedsięwzięć.
Obsługa korporacyjna
Przygotowujemy dokumentację korporacyjną (uchwały, sprawozdania, protokoły organów spółek), a także zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wdrożenia RODO
Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu RODO, w tym szkolenia dla pracowników oraz bieżącą pomoc dla IOD.
Przygotowywanie umów
Przygotowujemy m.in. umowy licencyjne i przenoszące prawa autorskie, umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe oprogramowania oraz umowy inwestycyjne.
Kredyty frankowe - postępowania sądowe
Prowadzimy sprawy sądowe z powództw kredytobiorców przeciwko bankom oraz reprezentujemy w procesie sądowym kredytobiorców pozwanych przez banki.
Przekształcenia spółek i działalności
Obsługujemy procesy zmiany formy prawnej działalności, rozpoczynając od zarekomendowania rozwiązań poprzez przeprowadzenie całej procedury prawnej.
Rejestracja spółek ONLINE
Rejestrujemy spółki elektroniczne w systemie eKRS. Wypełniamy formularze i pomagamy we właściwym podpisaniu elektronicznych dokumentów.
Obsługa sklepów internetowych
Przygotowujemy regulaminy świadczenia usług, konkursów, akcji promocyjnych, umowy licencyjne, a także politykę prywatności i plików cookies.
Rejestracja znaków towarowych w UE
Rejestrujemy wspólnotowy znak towarowy, który umożliwia ochronę marki we wszystkich 28 krajach UE.
Wprowadzanie do obrotu suplementów
Składamy notyfikacje suplementów w GIS oraz we właściwych urzędach zagranicznych. Opiniujemy wzory etykiet oraz treści reklamowych.
Wsparcie w obsłudze zatrudnienia
Wspieramy pracodawców w bieżącej obsłudze zatrudnienia (również cudzoziemców) poprzez przygotowywanie umów, aneksów i regulaminów.
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
Prowadzimy sprawy o czyny nieuczciwej konkurencji, w tym reprezentujemy naszych Klientów m.in. w sporach dotyczących utworów czy znaków towarowych.