Your address will show here +12 34 56 78

NASZE SPECJALIZACJE

Startup
Pomożemy Ci tworząc zaplecze prawne, które zapewni rozwój Twoich przedsięwzięć.
Obsługa korporacyjna
Przygotowujemy dokumentację korporacyjną (uchwały, sprawozdania, protokoły organów spółek), a także zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wdrożenia RODO
Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu RODO, w tym szkolenia dla pracowników oraz bieżącą pomoc dla IOD.
Przygotowywanie umów
Przygotowujemy m.in. umowy licencyjne i przenoszące prawa autorskie, umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe oprogramowania oraz umowy inwestycyjne.
UMOWY IT I NOWE TECHNOLOGIE
Tworzymy od podstaw lub opiniujemy umowy z branży IT i nowych technologii. Jak również przeprowadzamy analizy i udzielamy porad w zakresie.
Przekształcenia spółek i działalności
Obsługujemy procesy zmiany formy prawnej działalności, rozpoczynając od zarekomendowania rozwiązań poprzez przeprowadzenie całej procedury prawnej.
Rejestracja spółek ONLINE
Rejestrujemy spółki elektroniczne w systemie eKRS. Wypełniamy formularze i pomagamy we właściwym podpisaniu elektronicznych dokumentów.
Obsługa sklepów i portali internetowych
Wdrażamy prawnie sklepy internetowe, przygotowujemy regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym regulaminy aplikacji mobilnych.
REGULAMIN KONKURSU I AFILIACJI
Przygotowujemy regulaminy konkursów, akcji promocyjnych, programów partnerskich (w tym afiliacyjnych).
Wprowadzanie do obrotu suplementów
Składamy notyfikacje suplementów w GIS oraz we właściwych urzędach zagranicznych. Opiniujemy wzory etykiet oraz treści reklamowych.
Wsparcie w obsłudze zatrudnienia
Wspieramy pracodawców w bieżącej obsłudze zatrudnienia (również cudzoziemców) poprzez przygotowywanie umów, aneksów i regulaminów.
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
Prowadzimy sprawy o czyny nieuczciwej konkurencji, w tym reprezentujemy naszych Klientów m.in. w sporach dotyczących utworów czy znaków towarowych.