Your address will show here +12 34 56 78
OBSŁUGA KORPORACYJNA

Bieżąca obsługa prawna organów spółek

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.

Reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i sądowych

Analizujemy sprawy dotyczące potencjalnych naruszeń, uczestniczymy w negocjacjach oraz wymianie korespondencji a także reprezentujemy przed właściwymi organami.

Doradztwo prawne

Doradzamy w zakresie prawa spółek handlowych oraz wspomagamy działy human resources w sprawach z zakresu prawa pracy.

Obligacje korporacyjne

Tworzymy dokumentację do emisji obligacji (dokumenty obligacji, oferty nabycia, warunki emisji obligacji), przygotowujemy uchwały korporacyjne niezbędne do emisji, świadczymy usługi administratora zastawu.

Procesy dokapitalizowania spółek

Obsługujemy procesy mające na celu dokapitalizowanie spółek. Pomagamy przedsiębiorcom w wyborze optymalnej dla nich formy dokapitalizowania pod względem prawnym jak i podatkowym.

Przekształcenia, połączenia, podział spółek

Opracowujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw, przygotowujemy niezbędną dokumentację transakcyjną oraz reprezentujemy przedsiębiorców przed odpowiednimi urzędami, sądami i rejestrami.

Obsługa spółek polskich przy współpracy z podmiotami zagranicznymi

Prowadzimy obsługę zleceń wymagających łączenia czynności korporacyjnych spółek prawa polskiego z udziałem w tych czynnościach podmiotów na prawie obcym.

Likwidacja oraz postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne spółki

Zapewniamy doradztwo w zakresie sposobu likwidacji spółki, przygotowujemy dokumenty likwidacyjne, wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentujemy przedsiębiorców w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.