Your address will show here +12 34 56 78
PRZYGOTOWYWANIE UMÓW

Przygotowywanie projektów umów

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu umów, którymi przedsiębiorcy posługują się w bieżącej działalności, do których należą: umowy ramowe i o współpracy, umowy zlecenia, o dzieło, o zachowaniu poufności, o przeniesienie praw autorskich, czy licencyjne, a także umowy najmu, użyczenia, sprzedaży czy dostawy. Przygotowujemy również umowy specyficzne dla konkretnych branż, takie jak umowy IT, regulaminy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umowy o roboty budowlane.

Analizowanie i opiniowanie umów

Weryfikujemy zapisy już przygotowanych projektów, z określeniem ewentualnego ryzyka występującego po Twojej stronie. Wskazujemy ryzyka prawne, ale również prawno-biznesowe. Doradzamy przy wyborze najlepszych rozwiązań oraz zabezpieczeń.

Negocjacje umów biznesowych

Nasza pomoc nie ogranicza się jedynie do sporządzania treści umowy. Doradzamy w procesach negocjacji umowy lub w imieniu Klientów prowadzimy bezpośrednie rozmowy. Sprawdzamy, czy warunki umowy są korzystne i jeżeli to konieczne zmieniamy zapisy umowy zgodnie z przeprowadzonymi ustaleniami.