Your address will show here +12 34 56 78
STARTUP

Założenie spółki

Oferujemy profesjonalną pomoc podczas całego procesu rejestracji oraz szybkie i rzetelne przeprowadzenie czynności rejestracyjnych, przygotowujemy umowy i statuty zabezpieczające interesy wspólników, doradzamy w zakresie wyboru właściwych kodów PKD, czy wysokości kapitału zakładowego.

Sporządzenie umowy najmu siedziby oraz weryfikacja umowy na obsługę księgową

Przygotowujemy umowy najmu nieruchomości lub najmu powierzchni w tzw. wirtualnych biurach, weryfikujemy umowy z księgowością nowo założonej spółki, w szczególności w zakresie odpowiedzialności biura rachunkowego i powierzenia danych osobowych.

Obsługa procesu inwestycyjnego

Przygotowujemy i analizujemy dokumentację transakcyjną (termsheet, umowa inwestycyjna, umowa wspólników, odpowiednie zabezpieczenia).

Obsługa specjalistycznych rodzajów działalności

Obsługujemy platformy crowfundingowe oraz podmioty świadczące usługi w systemie real time bidding (RTB) m.in. platformy popytowe (DSP), w tym przygotowujemy dokumenty prawne na platformy.