Your address will show here +12 34 56 78
WPROWADZENIE DO OBROTU SUPLEMENTÓW

Wpis do rejestru zakładów lub zatwierdzenie zakładu

Wypełniamy i składamy wniosek o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu. Przedstawiamy wytyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego suplementów i pracowników, którzy mają z nimi kontakt. Reprezentujemy klientów wprowadzających suplementy do obrotu przed właściwymi organami sanepidu przeprowadzającymi kontrole w celu wpisu lub zatwierdzenia zakładu.

Notyfikacja (rejestracja) suplementów diety w GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

Chcąc wprowadzić do obrotu po raz pierwszy suplement diety, należy poinformować o tym GIS jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek lub w momencie jego wprowadzania. Notyfikacja (rejestracja) jest dokonywana na specjalnym formularzu elektronicznym udostępnianym na stronie GIS – należy go wypełnić online i przesłać drogą elektroniczną. We współpracy z kancelariami zagranicznymi przeprowadzamy również notyfikację przed właściwymi organami zagranicznymi, zarówno europejskimi jak i z państw trzecich (np. Turcji, Bułgarii), kiedy obrót suplementem ma się odbywać również poza granicami kraju.

Prowadzenie korespondencji z GIS

W przypadku dodatkowych zapytań ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego przygotowujemy odpowiedzi doprecyzowujące opis suplementu diety w zakresie m.in. jego składu jakościowego i ilościowego oraz informacji przedstawionych na etykiecie suplementu diety.

Opiniowanie etykiet suplementów diety

Weryfikujemy, czy tekst przedstawiony na etykiecie suplementu diety jest dostosowany do wymogów obowiązujących regulacji prawnych, jak np. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nieprawidłowo przygotowana etykieta suplementu diety może być bowiem przyczyną zakwestionowania jego funkcjonowania na rynku przez właściwe organy inspekcji sanitarnej.

Weryfikacja treści reklamowych na stronie sprzedającej suplementy diety

Wymagania określane przez prawo polskie i europejskie dotyczą także sposobu reklamowania suplementów diety. Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą m.in. zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Zakup gotowej opinii prawnej w zakresie wprowadzania produktów z kannabidiolem (cbd) na rynek polski: