Your address will show here +12 34 56 78
Nota prawna

POUFNOŚĆ


Do zasad poufności przykładamy najwyższą wagę, a dbałość o tajemnice przedsiębiorstwa i informacje poufne klientów jest dla nas wyznacznikiem profesjonalizmu.


Informacje, które nam przekazujesz są zabezpieczone przez właściwe środki techniczne, pamiętaj również, że charakteryzuje nas tajemnica zawodowa, która nie jest ograniczona w czasie. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz w związku z udzielaniem pomocy prawnej są objęte tą tajemnicą.


INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE


Informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej, w newsletterze oraz innych darmowych materiałach, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Ich celem jest wyłącznie przybliżenie regulacji, które są istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz przedstawienie praktycznych wskazówek w zakresie ich stosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji w konkretnej sprawie, bez konsultacji prawnej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady kancelarii.


Wszystkie materiały udostępnione na naszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Zostały one opracowane na podstawie najbardziej aktualnych danych dostępnych w momencie publikacji. Nie możemy jednak zagwarantować, że będą aktualne czy przydatne w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie treści zawarte na naszej stronie możesz wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Jeśli chcesz wykorzystać je w celach publicznych lub komercyjnych – napisz do nas.


Wszelkie materiały zawarte na stronie są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią nasz przedmiot własności. Powielanie danych lub informacji, w tym w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów i innych elementów twórczych może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą.