Your address will show here +12 34 56 78
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

wersja na dzień: 26 lutego 2021 roku

Jako Administrator Twoich danych osobowych przywiązujmy dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przez nas Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony www.mblegal.co i zasadach korzystania z nich.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: J. Mlekodaj P. Bądek Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Orląt Lwowskich 14/3, 30-518 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629790, NIP: 6762512701. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz napisać do nas na adres: office@mblegal.co.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możesz przekazać swoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • zapisując się do newslettera;
 • kontaktując się z nami bezpośrednio na podany przez nas adres mailowy lub telefoniczny, jak również poprzez udostępniony na stronie formularz kontaktowy,
 • zawierając z nami umowę na świadczenie usług prawnych,
 • udostępniając zapytanie ofertowe lub kierując zapytanie do potencjalnych wykonawców


Newsletter.
Zapisując się do newslettera przekazujesz nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newslettera.

Newsletter obsługiwany jest przez The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, adres: Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA.. Z uwagi na korzystanie z usług systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc do nas na adres mailowy: office@mblegal.co lub wypisując się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawa prawną jest nasz uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.

Zlecenia i umowy. Kiedy zlecasz nam opracowanie dokumentu lub zagadnienia prawnego zawieramy umowę, której stroną jest spółka partnerska: J. Mlekodaj P. Bądek Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-518) przy ul. Orląt Lwowskich 14/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629790, NIP: 6762512701. Na tej podstawie partner spółki uprawniony do samodzielnej reprezentacji wystawia fakturę, która zawiera Twoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności, NIP. W związku z realizowaną płatnością przetwarzamy również Twoje dane podane w przelewie, w tym numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze zleceniem lub umową, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i przechowywania jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zleceniach i umowach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zlecenia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dodatkowo faktury z Twoimi danymi osobowymi będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przetargi. Gdy publikujesz zapytanie ofertowe lub kierujesz zapytanie do potencjalnych wykonawców, podajesz w nim dane swojej firmy, osób kontaktowych, a czasami również beneficjentów. W odniesieniu do danych i informacji o Twojej firmie podstawą prawną ich przetwarzania jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast dane osób kontaktowych i beneficjentów przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jakim jest złożenie oferty. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia terminu związania naszej Kancelarii ofertą, a w przypadku zawarcia umowy zgodnie z klauzulą dotyczącą zleceń i umów (powyżej).

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Google Analytics. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Google LLC (cookies podmiotów trzecich) w związku z korzystaniem przez nas z oprogramowania Google Analytics. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Za pomocą tego oprogramowania nie identyfikujemy użytkowników strony, a korzystanie z niego odbywa się wyłącznie w celach statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Stosowanie obu rodzajów cookies oparte jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 50 (pięćdziesięciu) miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Twoich danych będą mieć tylko zaufane podmioty, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy:

 1. Sprint S.A., adres: ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z usług pocztowych;
 2. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, adres: Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera;
 3. Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA – w celu korzystania z usług Google w oparciu o serwery Google oraz oprogramowania Google Analitycs;
 4. Biuro księgowe Ademi, adres: ul. Bajana 4, 30-465 Kraków –  w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach;
 5. osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych;
 6. podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Twoje dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  3. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. jako Administrator danych nie potrzebujmy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7. poniżej – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
 1. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie; możemy nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt na adres e-mail: office@mblegal.co.

W każdym czasie jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zostaną naruszone Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).