Wsparcie w obsłudze zatrudnienia

Przygotowywanie umów oraz innej dokumentacji pracowniczej

Przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych zatrudnianych osób oraz pozostałą dokumentację (umowy o poufności, umowy o zakazie konkurencji, umowy o wykorzystanie wizerunku, umowy o współodpowiedzialności materialnej).

Bieżące doradztwo prawne w zakresie zatrudnienia

Doradzamy w zakresie alternatywnych form zatrudnienia (w tym umów o współpracy, kontraktów menedżerskich, telepracy), a także w zakresie zawierania umów/kontraktów z członkami organów spółek oraz pracownikami na stanowiskach kierowniczych.

Regulacje wewnątrzzakładowe

Sporządzamy regulaminy pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zatrudnianie i pobyt cudzoziemców w Polsce

Przygotowujemy dokumentację do legalnego zatrudnienia obcokrajowca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Doradzamy w zakresie ustalenia legalności pobytu obcokrajowca na terytorium RP.

Asystowanie w procesach zwolnień indywidualnych i grupowych

Opracowujemy strategię zwolnień, analizujemy ryzyka sporów oraz je minimalizujemy. Przygotowujemy dokumentację dotyczącej wypowiedzeń umów, a także przygotowujemy porozumienia w zakresie rozwiązania umów o pracę/kontraktów managerskich/umów o świadczenie usług.

 

 

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi specjalnościami