Dzień 2024-06-19

Odprawa przy zwalnianiu pracownika

Pracodawcy często zapominają, że obowiązek wypłaty odprawy wynikający z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych) może dotyczyć również sytuacji, gdy zwolnienie dotyczy tylko jednej osoby. Warunkiem wypłaty takiej…

Odprawa przy zwolnieniach grupowych: ZUS i termin wypłaty

Czy odprawa przy zwolnieniach grupowych podlega składkom ZUS? Odprawa wypłacana pracownikom w ramach zwolnień grupowych jest świadczeniem, które nie podlega oskładkowaniu ZUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprawa ta jest zwolniona z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawę…

Konsultacja zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników

Konsultacja Zwolnień Grupowych z Przedstawicielami Pracowników Proces zwolnień grupowych wiąże się z wieloma formalnościami, które mają na celu ochronę praw pracowników. Jednym z kluczowych elementów tego procesu są konsultacje z przedstawicielami pracowników. Przedstawiamy szczegółowy przegląd tej procedury, która ma zastosowanie…

Zwolnienia grupowe – procedura

Zwolnienia grupowe są trudnym i często koniecznym krokiem dla wielu przedsiębiorstw w obliczu restrukturyzacji, spadku zamówień lub konieczności redukcji kosztów. Proces ten wiąże się z określonymi obowiązkami pracodawcy wobec pracowników, w tym koniecznością wypłaty odpraw. Co to są zwolnienia grupowe?…