Your address will show here +12 34 56 78
Artykuł

Przede wszystkim powinieneś przejść przez cały proces zakupowy w swoim sklepie, tak jakbyś był jego klientem. Pozwoli Ci to na sprawdzenie, czy treści prezentowanie na stronie sklepu są dostosowane do ustawy o prawach konsumenta. Ponadto powinieneś sprawdzić czy treści na stronie respektują RODO, ustawy obejmujące prawo reklamy, w szczególności ustawy z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, a także ustawy szczególne odnoszące się do sprzedaży poszczególnych produktów.

0