Your address will show here +12 34 56 78
KREDYTY FRANKOWE - POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Analiza umów kredytowych

Analizujemy umowy kredytowe pod kątem występowania w nich zapisów, które mogą zostać uznane za klauzule niedozwolone.

Prowadzenie spraw sądowych

Wytaczamy i popieramy w imieniu Klientów powództwa sądowe przeciw bankom. Reprezentujemy także Klientów pozwanych przez banki w postępowaniach sądowych. Składamy do sądu również wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, aby przerwać bieg przedawnienia, co daje dodatkowy czas na przygotowanie dokumentów potrzebnych w sądzie.

Negocjacje z bankami

Składamy wezwania do negocjacji kredytów frankowych w imieniu Klientów i przeprowadzamy negocjacje z bankami celem ugodowego zakończenia sporu. W przypadku zgody banku na proponowane warunki, zawieramy ugodę pozasądową.